วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ลองดูแล้วจะรู้เอง


ยินดีทีได้รู้จัก ทุกคน


ชื่อจริง นางสาวผกามาส  มีสอาด
เรียกเล่นๆ พิม  กะได้
ของขวัญต้องมีให้ 14 มกราคม  2536
กำลังเรียนรู้อยู่กับ    คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 
                              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าวการศึกษา